2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6.Maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3.maddesine göre, ilçemizde düzenlenecek olan açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşü ile miting alanları Siyasi Partiler, Sendikalar ve Meslek Odalarının görüşleri alınarak tespit edilerek yeni yerler aşağıda gösterilmiştir.
        Toplantı Alanları ve Gösteri Yürüyüş Güzergahları;